Dokumentide vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt 10 klassi 2015 toimub alljärgnevatel päevadel:
15.juunist 19.juunini, 25.ja 26.juunil
ja 21., 24., 25.augustil 2015
kell 12:00 –  15:00

Avaldusega koos esitatavad dokumendid:
tervisekaart
põhikooli lõputunnistus, hinneteleht ja klassitunnistus
dokumendifoto õpilaspileti jaoks
isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistuse koopia)

Avaldus doc ja pdf formaadis

Valikaineteks on soome keel, psühholoogia, joonestamine, autoõpetus, riigikaitse, geoinformaatika, arvuti, majandus, maadlus. Õppeained siin

Postitatud SJG