Dokumentatsioon

Suure-Jaani Huvikooli põhimäärus
Huvikooli astumise avaldus