Vastuvõtt Suure-Jaani Gümnaasiumi 10. klassi 2018

SOTSIAAL SUUNALE ja SPORDI SUUNALE (vabamaadlus, kergejõustik, jalgpall, squash)

Vastuvõtt: 13.-24. august kell 10.00-12.00

Soovijatele koht õpilaskodus
Avaldusega koos esitatavad dokumendid:

  • tervisekaart
  • põhikooli lõputunnistus
  • hinneteleht ja klassitunnistus
  • dokumendifoto õpilaspiletile
  • isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistuse koopia

Avaldusele märkida valitud õppesuund

http://www.sjg.edu.ee/dokumendid/sjg/Avaldus_G%C3%BCm.pdf

Rohkem infot:
telefon: 56981614

56490702

kool@sjg.edu.ee

direktor@sjg.edu.ee

Postitatud Uncategorised

Aktus toimub koolimaja aulas

Postitatud Uncategorised

Spordipäev

8.-11. kl spordipäev neljapäeval 17. mail algusega 12.30. Peakohtunik õpetaja Erla Soots!

Postitatud Uncategorised

Avatud uksed 11. mail kell 13.00

Avatud uste päev 11. mail kell 13.00
Spordisuund, sotsiaalsuund!
Maadlus
Kergejõustik
Jalgpall
Squash
Loeng
Õpilaskodu tutvustus
Treening
Info telefonil 56981614
direktor@sjg.edu.ee
Õppeained:
Spordiorganisatsiooni juhtimine ja turundus
Spordiajalugu
Spordialane inglise keel
Treeneritöö pedagoogilised alused
Treeneritöö psühholoogilised alused
Sordiala baasharjutused treeningul
Spordiala tehnika põhielemendid

Postitatud Uncategorised

Kooliruum 18

  1. mail toimus projekti Kooliruum 18 lõpetamine Tallinnas. Kooliruum 18 on üle-Eestiline uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt, mille käigus kasutavad õpilased erinevaid teaduse ja disaini meetodeid, et uurida, milline on tänane kool ja luua visioon uuest koolist. Suure-Jaani gümnaasiumist osalesid projektis Sirelin Märtens ja Triin Küttmann.

Õpilasi juhendab Reeda Sadam

Postitatud Uncategorised