Õpetajad

Õpetajaid kokku 17

kool
Varje Aule - vene keel, inimeseõpetus
varje{ät}sjg.edu
kool
Rihet Aver - füüsika
rihet{ät}sjg.edu.ee

kool
Roman Aver - tööõpetus
roman{ät}sjg.edu.ee

kool
Sigrid Janke -


kool
Anneli Joandi - matemaatika
anneli{ät}sjg.edu.ee

kool
Margit Kirss - inglise keel
margit{ät}sjg.edu.ee

kool
Siiri Kivisoo - kombeõpetus ja kodundus
siiri{ät}sjg.edu.ee

kool
Ene Kõvatomas - Eesti keel ja kirjandus
enek{ät}sjg.edu.ee

kool
Liis Kuresoo - kehaline kasvatus
liis{ät}sjg.edu.ee

kool
Riina Mankin - muusikaõpetus
riina{ät}sjg.edu.ee

kool
Katrin Nurk - geograafia
katrin{ät}sjg.edu.ee

kool
Virgo Õitspuu - arvutiõpetus
virgo{ät}sjg.edu.ee

kool
Heli Rahnu - ajalugu
heli{ät}sjg.edu.ee

kool
Reeda Sadam - kunstiõpetus
reeda{ät}sjg.edu.ee

kool
Tauno Tilk - keemia
tauno{ät}sjg.edu.ee

kool
Sirje Urbel - soome keel
sirje{ät}sjg.edu.ee

kool
Ly Valdmaa - bioloogia
ly{ät}sjg.edu