Vastuvõtt Suure-Jaani Gümnaasiumi 10. klassi 2018

SOTSIAAL SUUNALE ja SPORDI SUUNALE (vabamaadlus, kergejõustik, jalgpall, squash)

Vastuvõtt: 13.-24. august kell 10.00-12.00

Soovijatele koht õpilaskodus
Avaldusega koos esitatavad dokumendid:

  • tervisekaart
  • põhikooli lõputunnistus
  • hinneteleht ja klassitunnistus
  • dokumendifoto õpilaspiletile
  • isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistuse koopia

Avaldusele märkida valitud õppesuund

http://www.sjg.edu.ee/dokumendid/sjg/Avaldus_G%C3%BCm.pdf

Rohkem infot:
telefon: 56981614

56490702

kool@sjg.edu.ee

direktor@sjg.edu.ee

Postitatud Uncategorised