Esseekonkurss

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Kultuuriministeeriumiga kuulutavad
välja kodanikupäeva XIII esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal

” LIIKUMINE TERVENDAB MAAILMA”
(“Здоровье мира – в движении. “)

Kaheteistkümne aasta jooksul on Minu Riik poolt korraldatud esseekonkursid
olnud väga menukad: eelmisel aastal laekus kodanikpäeva esseekonkursile
ligi 360 võistlustööd 49 koolist üle vabariigi.

Ootame ka sel aastal vabas vormis kirjutatud töid eesti või vene keeles.
Kindlasti ei tohiks õpilased unustada töö alla kirjutamast oma nime,
kooli ja klassi, kontakttelefoni ja juhendaja õpetaja nime.
Peame kindlasti meeles ka parimate tööde juhendajaid õpetajaid.

Konkursitöid ootame hiljemalt 17. novembriks 2014
kas posti teel aadressile MINU RIIK, J.Köleri tn. 8, 10150 Tallinn või
elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee

Juhend !

Jääaja Keskus

13. novembril õppekäik Jääaja Keskusesse ja A.Le Coq Muuseumisse.
kell 11.00- 12.30 Jääaja Keskuses programm
vaba aeg Tartus
kell 15.00- 17.00 A.Le Coq Muuseum.

Isadepäev Epras

tehnikaring
Tule tehnikaringi isadepäevale, mis toimub
laupäeval, 01. novembril Epra krossirajal algusega kell 11.00.
Kõigil tulijatel võimalik proovida erinevaid mootorrattaid ja ATV-sid.
Kohal külgkorvid, pitbiked ja ATV-d. Selga riided, mis võivad natuke poriseks saada.
Tule, tee näpp õliseks ja nina poriseks. Soojendamiseks kuum jook.

Suure-Jaani Gümnaasiumi Huvikooli Tehnikaring

Halloween tulekul

halloween

Tulge malet mängima !

Male
Austatud Kildu kooli maletaja läbi aegade.

Kildul on aegade jooksul palju malet mängitud. See aasta on eriline seepoolest, et on vilistlaste kokkutuleku aasta. Minu eesmärk on saada kokku võimalikult palju maletajaid. Las siis kohtuvad erinevad põlvkonnad. Ära pelga, et aastaid ei ole mänginud. Vilistlasturniiril on lisaks sportlikule eesmärgile ka südamlikum eesmärk: Kohtuda vanade mängukaaslastega. Tule ise ja kutsu sõber kaasa!

Jüri Hansen
Kooli direktor aastatel 1983-1997.

Kildu kooli VI vilistlasturniir males.

1. Toimumise aeg:
01.11.2014 kell 10.00
2. Koht:
Kildu Põhikool
3. Osavõtjad:
Kildu kooli õpilased, vilistlased, endised ja praegused õpetajad. Osavõtust palun teada anda hiljemalt 24. oktoobriks Jüri Hansenile.
4. Võistlussüsteem:
Kuni 10 osavõtjaga mängitakse ringsüsteemis, 11-15 osavõtjaga šveitsi süsteemis 6 vooru, 16 ja rohkem osavõtjaga šveitsi süsteemis 7 vooru. Mõtlemisaeg 15 minutit kummalegi mängijale. Paremusjärjestuse määramine võrdsete punktide korral:
Ringsüsteem:
1) Sonneborg-Bergeri süsteem (Liidetakse vastaste punktid, keda mängija võitis ja pooled punktid, kellega viigistas).
2) Omavaheline mäng.
3) Kohad jäävad jagamisele.
Šveitsi süsteem:
1) Suurim vastaste punktide summa.
2) Suurim iga voorujärgsete punktide summa. Võrdsuse korral jäetakse ära 1. vooru järel olevad punktid, selle võrdsuse korral 2. vooru järel olevad punktid jne.
3) Kohad jäävad jagamisele.
5. Autasustamine:
Võitjale karikas. Vähemalt kolme paremat autasustatakse diplomi ja meenetega. Võimalikud on eriauhinnad.
6. Kõik turniiril üleskerkinud probleemid lahendab kohtunik Jüri Hansen.

Juhendi koostas:

Jüri Hansen
direktor@lahmuse.edu.ee
5179379

Lae veel