Vastuvõtt 10. klassi

SOTSIAALSUUNALE ja 
SPORDISUUNALE (vabamaadlus, kergejõustik, jalgpall, võrkpall)
Vastuvõtt: 21.-27. august kell 10.00-12.00
Rohkem infot:
telefon: 56981614
direktor@sjg.edu.ee
Soovijatele koht õpilaskodus

https://www.sjg.edu.ee/dokumendid/sjg/Avaldus_Güm.pdf