Jõulupidu

Postitatud Uncategorised

21. koolidevaheline võistujoonistamine

1. detsembril toimus Eesti Rahva Muuseumis 21. koolidevaheline võistujoonistamine.
Võistujoonistamisest võttis neljas vanuserühmas osa kokku 142 õpilast üle Eesti 34 koolist. Suure-Jaani Gümnaasiumit esindas Carolyna Puiste, keda juhendab Reeda Sadam.

Postitatud Uncategorised

Lahkuse kalender

Postitatud Uncategorised

Külalised Jaapanist

Suure-Jaani hariduseluga käisid tutvumas Dr  Yuka Egusa Jaapani haridusministeeriumist ja Prof Hideki Maruyama Sophia ülikoolist Tokyos. Tunnustust leidis meie infotehnoloogiline tase ja interneti kasutamise võimalus nii kooliruumides kui ka õuesõppel. Külalised arutlesid, kuidas tutvustada Eestit Jaapanis ja otsisid kinnitust sellele, mil määral tunneme Jaapanit meie. Võrreldi vahemaid Tallinnas ja Tokyos ning nende olulisust sotsiaalsete suhete tekkimisel, nt. õpilaste vahel, kes tulevad kooli kaugemalt, tekivad tugevamad sidemed kui lühema distantsi läbinud õpilastel. Külaliste peamine uurimisvaldkond ülikoolis on globaalne jätkusuutlik areng, samuti tuntakse huvi Eesti õpilaste heade tulemuste vastu rahvusvahelistes testides. Tekkis ka küsimus, millal oleks võimalik näha meie rahvuslille, rukkilille, looduses.

Postitatud Uncategorised

Kokkutulek 7. oktoobril

Postitatud Uncategorised