Tagasi Õpilased-le

Õpilased ja klassijuhatajad

Suure-Jaani Gümnaasiumis õpib 63 õpilast
10  kl. - 14 õpilast.
11  kl. - 28 õpilast.
12  kl. - 21 õpilast.
10.klass klassijuhtaja  Pille Varusk
11.klassijuhataja  Liina Puusepp
12 kl. juh.  Riina Mankin
Viimane kontroll EHIS-e andmebaasist toimus - 2022-01-13