Ajalugu

Piirkonna esimene kool oli Suure-Jaani köstrikool, kus 1688. aastal õppis 24 õpilast. Köstrikool oli palve-, laulu- ja lugemiskool.
* * *
1741-1744 ehitati Suure-Jaani uus koolimaja
* * *
1777.a. mainitakse esmakordselt Lahmuse külakooli.
* * *
1785.a. oli kihelkonna 11 mõisas viis kooli.
* * *
1786.a. mainitakse esmakordselt suitsutares asuvat Taevere (Kase) kooli.
* * *
Umbes 1800.a. on asutatud Lõhavere kool.
* * *
Kihelkonnakoolimaja ehitati 1825. aastal Köleri tn. 1 ja oli üks esimesi Liivimaal. Õpetajaks sai köster ja organist Carl Heinrich Petsch.
* * *
1829.a. viidi Taevere valla 4-klassiline Kase algkool üle Suure-Jaani külje alla Kadaka talusse, kus see töötas kuni 1846.aastani. Selleks ajaks valmis Kase koolimaja (praegune Suure-Jaani vallamaja). Kase koolis õpetati eesti keelt, matemaatikat, geomeetriat, loodusõpetust, maateadust, ajalugu, saksa keelt, laulmist, käsitööd, võimlemist ja usuõpetust.
* * *
1838.a. mainitakse esmakordselt Ängi kooli.
* * *
1849. aastal asutati Olustvere 2-klassiline kirikukihelkonnakool.
* * *
1853. aastast tegeles Suure-Jaani kihelkonnakoolis õpetamisega Joosep Kapp. Peale tema surma 1894.a. sai kooli juhatajaks tema poeg Hans Kapp. Kihelkonnakool oli küla- või vallakoolist kõrgem. Selle kursus kestis kolm aastat ning selle kooli lõpetanud poisid said vallakooliõpetaja hariduse.
* * *
1857. aastal valiti Joosep Kapp köstriks ja koolmeistriks. Tema lisas kooliõpetusse ajaloo, loodusõpetuse, geograafia ja kehalise kasvatuse. Muusikaõpetusele kuulus eriline koht.
* * *
19. sajandi lõpul hakati kooli vastu võtma ka tütarlapsi. 1894.aastal oli Suure-Jaani kihelkonnakooli 78 õpilase hulgas 24 tüdrukut.
* * *
1905. aastal lubati avada emakeelseid erakoole ja õpetada kõikides koolides emakeelt esimesel kahel aastal.
* * *
1911.a. oli Suure-Jaani kihelkonnakoolis 111 õpilast, Vastemõisa ministeeriumikooli 191 õpilast, Olustvere “Tillu-Reinu” vallakoolis ja Taevere Kase koolis 95 õpilast.
* * *
Peale esimest maailmasõda oli Suure-Jaanis 4-klassiline algkool asukohaga Köleri tn. 18 ja Suure-Jaani II astme algkool endise kihelkonnakooli järeltulijana. Kuni 1922. aastani juhatas seda Hans Kapp.
* * *
1920-1929 maareformi ajal anti Olustvere, Lahmuse, Sürgavere, Sürgavere mõisahooned koolidele. Kehtestati emakeelne õpetus. Kujunes 6-klassiline tasuta kohustuslik algkool.
* * *
1921.a. sai Lahmuse kool 4-klassiliseks ning kool sai juurde teise õpetaja.
* * *
1922. Lahmuse kool otsustatakse sulgeda.
* * *
1926.a. asutati Lõhavere kodumajanduslik täienduskool tütarlastele, mille õppeaeg oli 2 aastat.
* * *
1926.a. taasavatakse Lahmuse kool Lahmuse mõisa härrastemajas.
* * *
1928.a. lõpetas tegutsemise Kase kool.
* * *
1925.a. muutus Suure-Jaani kool 6-klassiliseks algkooliks olles üheks esimesteks Eestis.
* * *
1939.a. on Lõhavere tütarlaste täienduskoolis 52 õpilast ja 5 õpetajat
* * *
1938. aastal projekteeriti 3,5ha suurusele maa-alale Suure-Jaani kooli krunt. Kool ise valmis 1940. aastal. Praegu on see algklasside maja. Kooli juurde rajati liigirikas park ja tehti ujuvsild (nn. Kondase sild) üle Suure-Jaani paisjärve. Kooli juhatas siis Paul Kondas, kes oli tulnud Suure-Jaani kooliõpetajaks 1925. aastal.
* * *
Kuni 1940-da aastani juhatas Suure-Jaani kooli Paul Kondas
* * *
Koolis oli 6 klassi ja 3 õpetajat. Koolile eraldatud maad asusid teisepool järve. 1935. aastal asutati sinna kooliaed, istutati puiestee ja kaevati tiik. 1939.a. aastal hakati kaevama uue koolihoone vundamendikraave ja juba 1940.a. sügiseks oli maja valmis.
* * *
1940. aastal oli koolis 7 klassi 4 klassikomplektiga ja 124 õpilast.
* * *
1947. suleti Lõhavere tütarlaste täienduskool
* * *
1961.a. valmis uus Suure-Jaani keskkoolihoone
* * *
1968.a. muutub Lahmuse kool senisest 6-lt 8-klassiliseks. Koolis õpib umbes 100 õpilast ja õpetab 25 õpetajat.
* * *
1971.a. aastast muutub Lahmuse kool erikooliks.

1988-1998 lühikroonika

1988 Kooli direktoriks sai Olaf Vaher. Hariduselu 300. aastapäevale pühendatud üritused: 10. sept. vilistlaste kokkutulek, kooli fuajeesse paigutati E.Viise “ÄRKAJA”, ilmus kooli almanahh “TÕNNEVAKK”. 1989 Õppeaasta jagunemine trimestriteks, üleminek hargharidusele (X klass), teise võõrkeelena saksa keel (Reet Võlumägi), esialgu fakultatiivsena, usuõpetuse sissetoomine katseliselt (kohalik pastor Heino Nurk). Esimest korda valiti kooli miss ja mister (Janika …

Koolijuhid alates 1920.-st aastast

Hans Kapp – koolijuhataja 1920 – 1929 Paul Kondas – koolijuhataja 1929 – 1941 Arvo Raabe – koolijuhataja 1941 – 1945 Otto Kolts – koolijuhataja 1945 – 1946 Jaan Jürgen – koolijuhataja 1946 – 1947 Edgar Taader – direktor 1947 – 1953 Ilmar Aver – direktor 1953 – 1964 Eduard Trull – direktor 1964 – …

Vilistlaskond

Esimene lend 1949 Suure-Jaani Gümnaasiumi ja tema eelkäija Suure-Jaani Keskkooli on lõpetanud 1829 õpilast. Neist 16 on lõpetanud kooli kuldmedaliga ja 43 hõbemedaliga.Regulaarselt iga 5 aasta järel korraldatakse kooli vilistlaste kokkutulekuid. Kokkutulekute põhiorganisaator on vilistlasnõukogu, kuhu kuulub igast lennust 1 – 2 esindajat.