Tagasi Tänapäev-le

Õppematerjalid – uurimistööd

Loodusained

Uurimistööd

Juhend

Ajalugu
1. Suguvõsade uurimused
2. Kodutalude uurimused
3. Taevere mõis
4. Olustvere mõis läbi aegade
5. Lahmuse mõisa ajalugu
6. Lõhavere mõisa ajalugu
7. Olustvere mõis ja Fersenite suguvõsa
8. Sürgavere mõisa ja kooli ajalugu
9. Kaansoo Algkool
10. Jälevere küla
11. Kõidama küla ajalugu
12. Vastemõisa küla ajalugu
13. Tääksi kooli ajaloost
14. Kildu kooli ajalugu
15. Eesti vabadussõda
16. Vabadussõjas käinud mehed
17. Tartu rahu (konkursitöö)
18. Ühe metsavenna mälestused
19. A.Hitleri ja natsionalismi teke Saksamaal
20. Skautluse teke ja tegevus Suure-Jaani Keskkoolis
21. Suure-Jaani linna areng 1900-1997 .a.
22. Suure-Jaani keskväljaku kujunemine
23. Saun ja sauna osa eestlaste elus
24. Eestlaste toitumisharjumused
25. Uus ärkamisaeg Suure-Jaanis
26. EELK Viljandi praostkonna kirikud

Arvutiõpetus
1. Arvuti areng
2. Andmeside võimalused
3. Õpilaste ja õpetajate andmebaas
4. Kooli õpilaste andmebaas (accessis)
5. Linuxi algkursus ja põhikäsud

Bioloogia
1. Viljapuude paljundamine Siili puukoolis
2. Sigimiskäitumine ja järglaste eest hoolitsemine roomajatel
3. Lindude sigimiskäitumine
4. Taimetoiduliste loomade kaitsekohastumised
5. Roomajate toitumine
6. Putukate sigimiskäitumine ja järglaste eest hoolitsemine
7. Roomajate kaitsekohastumised
8. Organismide kohastumised ookeanisügavustes elamiseks
9. Lindude ränne
10. Ämblikulaadsete toitumiskäitumine
11. Ravimtaimede kasvatamine ja kasutamine
12. Raba kui elukooslus
13. Soomaa rahvuspark
14. Loomade käitumine(kana)
15. Tamm
16. Kask
17. Keskkonnamärgid laiatarbekaupadel
18. Jäätmemajandus Suure-Jaanis
19. Ravimtaimed
20. Geneetilised muutused organismis
21. Ravimtaimede kasvatamine

Füüsika
1. Maavärinad
2. Kohutavad loodusnähtused
3. Mars
4. Veenus
5. Päike
6. Kuu
7. Eksperimentaalülesanded füüsikas
8. Tähed
9. Asteoroidid
10. Perpetum mobile
11. Päikesesüsteemi ehitus
12. Universum – milline sa oled?
13. Arcimedes
14. Leonardo da Vinci – renessansiaja suurim leiutaja
15. Elektrienergia tarbimise ökonoomsus ja ebaökonoomsus

Inimeseõpetus
1. Paljulapseliste perede toimetulek
2. S-JG õpilaste sotsiaalne taust ja selle mõju õppeedukusele
3. Need mõistatuslikud noormehed
4. Õpilaste huvid ja nende rakendamise võimalused

Keemia
1. Paekivi
2. Taimedega värvimine (6 tööd)
3. Looduslike värvidega värvimine
4. Keemiatööstus Eesti Vabariigis

Kirjandus
1. Karl Ristikivi luuleilmas
2. B. Kangro ja K. Ristikivi kirjavahetusest “Kirjad Romaanist” põhjal
3. Prohvet Maltsveti ja Katariina de Siena nägemused ja usk
4. Karl Ristikivi ja Jaan Kross koolimiljöö kujutajana
5. Inimese eneseteostus usus
6. Ajastu peegeldus lapse silmade läbi
( V. Luige romaan “Seitsmes rahukevad”)
7. Karakteri loomise võtteid Jaan Krossi romaanis “Wikmani poisid”
8. Sarnaseid ja erinevaid motiive A.Mälgu rannaainelistes romaanides
“Õitsev meri”, “Taeva palge all” ja “Hea sadam”
9. Pilk eesti lastekirjandusele a. 1991-1993
10. Jüri Vilms ja tema aeg (J. Krossi romaan “Tabamatus”)
11. Uku Masingu luule
12. Kolm eesti naist (A. Haava, M. Härma, A. Tamm)
13. Peresisesed suhted R. Kaugveri teostuses “Meie pole süüdi” ja “Tee isa juurde”
14. Õpetaja uuemas eesti proosas
15. Armastus M. Undi loomingus läbi kolme teose: “Hüvasti, kollane kass”, “Võlg”, “Sügisball”
16. Üleloomulikud olendid
17. A. Kivika elu ja looming
18. A. Gailiti tegeleaskujude võrdlus
19. Koolielu M. Undi teostes “Hüvasti, kollane kass”, “Võlg”, “Good-bye, baby” jt.
20. Ühist ja erinevat kahes teatriromaanis : M. Unt “Via regia” (1975) ja M. Mutt “Hiired tuules” (1982)
21. M. Undi “Sügisballi” tegelaste hingevaevad
22. Tüüpilisi vigu põhikooli lõpukirjandeis 1997. ja 1998 .a. kevadel
23. Kuradi mitu nägu kirjanduses
24. Kalendritegija ja Mats Tõnisson

Kodundus
1. Piim ja piimatoodete sortiment ning nende osatähtsus tervislikul toitumisel
2. Teraviljasaaduste sortiment ja nende osatähtsus tervislikul toitumisel

Kunst ja muusika
1. Eesti rahvatantsu areng
2. Mart Saar
3. Suure-Jaani käsitööringi ajalugu ja tegevus
4. Grafitid
5. Tätoveeringud
6. Kirikumuusika ja E. Sims
7. Puhkpillimuusika areng Suure-Jaanis ja Suure-Jaani koolis
8. Rahva meenutusi heliloojatest Kappidest
9. Heliloojate Kappide osa Suure-Jaani arengus
10. Suure-Jaani arhitektuurist
11. Suure-Jaani kirik
12. Suure-Jaani Keskkoolist võrsunud arhitekte
13. Renessanss – ajastu kunstis, arhitektuuris ja muusikas
14. Barokk – ajastu läbi skulptuuri, kunsti ja muusika

Majandusõpetus
1. Suure-Jaani valla vaesuse põhjused
2. Kuidas tõsta Suure-Jaani heaolu majanduslikus mõttes?

Matemaatika
1. Kontrolltööde kogumik 5. klassile
2. Kontrolltööde kogumik 6. klassile
3. Kontrolltööde kogumik 7. klassile
4. Kontrolltööde kogumik 8. klassile
5. Kontrolltööde kogumik 9. klassile
6. 9. klassi matemaatika eksami ülesannete ja tulemuste analüüs
7. Joosep Kapi tegevus õpetajana

Sport
1. Korvpalli ajaloost
2. Vanad olümpiaalad
3. Jäähoki arengust
4. Kümnevõistluse arengust
5. Odavise
6. Käsipall
7. Kõrgushüpe
8. Vasaraheide
9. Spordiklubi “KIRM”
10. S-JG õpilaste kehalised võimed
11. Maadlussport Suure-Jaanis
12. Teivashüppest ja selle viljelemisest Suure-Jaanis
13. Pallimängudest Suure-Jaani koolis
14. Nimekaid sportlasi Suure-Jaani koolist
15. Nimekaid sportlasi Suure-Jaani koolist (Katrin Kirm ja Marko Kirm)
16. Meinhard Kirmi tegevusest Suure-Jaani spordielu edendajana
17. Suure-Jaani kooli kehalise kasvatuse õpetajad aastast 1944

Suure-Jaani kooli ajalugu
1. Suure-Jaani kooli õpetajad-vilistlased
2. Suure-Jaani kooli vilistlaste elu ja tegevus
3. Suure-Jaani kooli kuldmedaliga lõpetanute edaspidine elukäik
4. Suure-Jaani kooli hõbemedaliga lõpetanute edaspidine elukäik
5. Suure-Jaani Keskkooli endised algklasside õpetajad
6. Suure-Jaani Keskkooli endised emakeeleõpetajad
7. Suure-Jaani Keskkooli direktorid
8. Suure-Jaani kooli kehalise kasvatuse õpetajad
9. Eerik Saluveeri elu ja töö
10. Õpetaja Anne-Malle Pael
11. Suure-Jaani Gümnaasiumi sotsiaalne taust ja selle mõju õppeedukusele (2001.a.)