Huvikool

Suure-Jaani Gümnaasiumi Huvikool
Tallinna 24 Suure-Jaani Viljandimaa
telefon: 43 72 051
e-post: evald@sjg.edu.ee või kool@sjg.edu.ee
Direktor: Evald Sepp

Muusikastuudio:
sjmuusikastuudio@gmail.com
või telefonidel: 55611982, 53734864

Huvikooli dokumendid

Huvikooli astumise avaldus Huvikooli tasud

Kodukord

SUURE-JAANI GÜMNAASIUMI-HUVIKOOLI KODUKORD Suure-Jaani Gümnaasiumi-huvikooli kodukorra eesmärgiks on tagada kõigile vastuvõetavad tingimused ühiseks tööks. Iga õpilane täidab kooli kodukorda. 1. Üldnõuded õpilastele 1.1 Käitun viisakalt igas olukorras. Tervitan kõiki täiskasvanuid, klassi-ja koolikaaslasi, külalisi. 1.2 Suhtun mõistvalt ja hoolivalt kõikidesse kaasõpilastesse. 1.3 Hoian korda koolimajas ja kooliterritooriumil. 1.4 Hoian enda, kaaslaste ja kooli vara. 1.5 Esindan …

Ringijuhid ja treenerid