Esseekonkurss

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Kultuuriministeeriumiga kuulutavad
välja kodanikupäeva XIII esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal

” LIIKUMINE TERVENDAB MAAILMA”
(“Здоровье мира – в движении. “)

Kaheteistkümne aasta jooksul on Minu Riik poolt korraldatud esseekonkursid
olnud väga menukad: eelmisel aastal laekus kodanikpäeva esseekonkursile
ligi 360 võistlustööd 49 koolist üle vabariigi.

Ootame ka sel aastal vabas vormis kirjutatud töid eesti või vene keeles.
Kindlasti ei tohiks õpilased unustada töö alla kirjutamast oma nime,
kooli ja klassi, kontakttelefoni ja juhendaja õpetaja nime.
Peame kindlasti meeles ka parimate tööde juhendajaid õpetajaid.

Konkursitöid ootame hiljemalt 17. novembriks 2014
kas posti teel aadressile MINU RIIK, J.Köleri tn. 8, 10150 Tallinn või
elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee

Juhend !