Fotokonkurss

TÄHELEPANU!

SUURE-JAANI GÜMNAASIUMI
FOTOKONKURSS

Suure-Jaani Gümnaasium ootab fotokonkursile fotosid kolmes kategoorias:

pilt1

a) koolielu kajastavad fotod
b) kodukoha loodusfotod
c) aastaaeg

Konkursile laekunud tööd avaldatakse kooli kodulehel.
Žürii poolt parimateks tunnistatud fotod saavad auhinnad.

KONKURSI TINGIMUSED

1. Fotodel peab olema jäädvustatud koolielu erinevatest vaatenurkadest.
2. Loodusega seotud fotodel peab olema jäädvustatud kodukoha loodus.
3. Iga osaleja võib esitada kuni 3 fotot.
4. Fotod palume saata JPEG failiformaadis.
5. Fotole lisada foto pealkiri, autori nimi ja klass.
6. Failinimes on foto pealkiri ja autor.
6. Failinimes on foto pealkiri ja autor.
7. Foto lisada Moodlesse vastava kategooria alla. Moodle aadress:
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=15169
Võti: konkurss
8. Tähtaeg 30.11.15

Lühike link: https://tinyurl.com/prdgvx9

QR kood

QR kood