Tulge malet mängima !

Male
Austatud Kildu kooli maletaja läbi aegade.

Kildul on aegade jooksul palju malet mängitud. See aasta on eriline seepoolest, et on vilistlaste kokkutuleku aasta. Minu eesmärk on saada kokku võimalikult palju maletajaid. Las siis kohtuvad erinevad põlvkonnad. Ära pelga, et aastaid ei ole mänginud. Vilistlasturniiril on lisaks sportlikule eesmärgile ka südamlikum eesmärk: Kohtuda vanade mängukaaslastega. Tule ise ja kutsu sõber kaasa!

Jüri Hansen
Kooli direktor aastatel 1983-1997.

Kildu kooli VI vilistlasturniir males.

1. Toimumise aeg:
01.11.2014 kell 10.00
2. Koht:
Kildu Põhikool
3. Osavõtjad:
Kildu kooli õpilased, vilistlased, endised ja praegused õpetajad. Osavõtust palun teada anda hiljemalt 24. oktoobriks Jüri Hansenile.
4. Võistlussüsteem:
Kuni 10 osavõtjaga mängitakse ringsüsteemis, 11-15 osavõtjaga šveitsi süsteemis 6 vooru, 16 ja rohkem osavõtjaga šveitsi süsteemis 7 vooru. Mõtlemisaeg 15 minutit kummalegi mängijale. Paremusjärjestuse määramine võrdsete punktide korral:
Ringsüsteem:
1) Sonneborg-Bergeri süsteem (Liidetakse vastaste punktid, keda mängija võitis ja pooled punktid, kellega viigistas).
2) Omavaheline mäng.
3) Kohad jäävad jagamisele.
Šveitsi süsteem:
1) Suurim vastaste punktide summa.
2) Suurim iga voorujärgsete punktide summa. Võrdsuse korral jäetakse ära 1. vooru järel olevad punktid, selle võrdsuse korral 2. vooru järel olevad punktid jne.
3) Kohad jäävad jagamisele.
5. Autasustamine:
Võitjale karikas. Vähemalt kolme paremat autasustatakse diplomi ja meenetega. Võimalikud on eriauhinnad.
6. Kõik turniiril üleskerkinud probleemid lahendab kohtunik Jüri Hansen.

Juhendi koostas:

Jüri Hansen
direktor@lahmuse.edu.ee
5179379