Uurimistööde kaitsmine

9. märtsil toimus 11. klassi uurimistööde kaitsmine. Kõik kaitstud tööd olid huvitavad ja said head või väga head hinnangud. Kiidame oma töid kaitsnud õpilasi ja täname juhendajaid, retsensente ning hindamiskomisjoni!